Ceník a podmínky spolupráce

Moje práce se vymyká běžným požadavkům spotřební společnosti, a proto i forma vzájemné spolupráce je jiná, než je standardem u jiných truhlářských, nábytkářských a designérských společností.

 

Poradenství, konzultace, návrhy, opravy, výroba, montáže, údržba.

Základní hodinová sazba těchto prací je 500 Kč za hodinu včetně DPH.
(Nejsem plátcem DPH.)

Cestovné 7 Kč/km, při převozu nákladu 12 Kč/km.

 

První nezávazná konzultace v délce dvou hodin je ZDARMA.

 

Cenové kalkulace připravuji pouze na vyžádání a jsou zpoplatněny podle rozsahu práce.

Nevěnuji se sériové výrobě, ani nevycházím z žádných strojových postupů, jako je například veškerá výroba nábytku z dřevotřískových laminovaných desek. Bez využití těchto postupů je přesná cenová kalkulace vždy obtížná a časově náročná.

O průběžném vývoji ceny Vás mohu po domluvě informovat a mohu reagovat na Vaše požadavky. Například mohu průběžně upravovat postupy výroby v závislosti na vašich cenových představách. 

Výpis nákladů se zaplacenými fakturami za materiál a přesný rozpis odpracovaných hodin na jednotlivých částech výrobního procesu s vámi mohu sdílet.

Jsem zastáncem férového podnikání a nemám před vámi co tajit.

 

Veškeré dohody o práci, například výběr materiálu, rozměry a další informace potřebuji VŽDY potvrdit písemně (e-mailem apod.), 
abychom předešli případným neshodám.


Práci zahajuji až po zaplacení předem dohodnuté zálohy.
Většinou je to částka zahrnující náklady jako je materiál, případně doprava a další.

 

Termín ukončení prací nebo dodání výrobku dokážu garantovat až po dořešení a finálním odsouhlasení veškerých podrobností, důležitých k vykonání práce, a po zaplacení dohodnuté zálohy.

Předběžný časový odhad sdělený na první konzultaci je pouze orientační.

 

Na mnou odvedenou práci poskytuji smluvní záruku PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI PRODUKTU.  
Pro udržitelný design je kvalita výrobku naprosto nezbytná, stejně tak i pro můj pocit z dobře odvedené práce.
(Upozornění: Délku doživotní záruky určuje první majitel sám. V případě převodu vlastnického práva k produktu trvá záruka 5 let ode dne dodání prvnímu majiteli. Doživotní záruka se nevztahuje na komponenty výrobků, které jsou už zakoupeny se standartní zákonnou zárukou, například nábytkové kování a další. Dále se pak nevztahuje na mechanická a jiná poškození zjevně vzniklá nesprávným zacházením, poškození vzniklá opotřebením nad rámec běžného užívání, poškození vzniklá zásahem neoprávněné osoby, vady způsobené biotickými vlivy (včetně poškození vzniklých nevhodným umístěním) a estetické vady vzniklé opotřebením.)

 

Pokud jste zruční, kreativní, máte chuť tvořit a chtěli byste se na práci podílet, jsem otevřený různým možnostem.
Ušetříte nějaké peníze, možná se něco přiučíte a třeba vás to bude i mnohem víc těšit.
Záleží pouze na domluvě, vašich možnostech a vaší odvaze.
Může to být pouze drobná pomoc při montáži. Nebo si troufáte na pořádný kus práce, ale nemáte potřebné vybavení na realizaci a hledáte někoho, kdo vám nařeže, ohobluje, nebo jinak připraví materiál.
(Upozornění: Veškeré činnosti jsou pouze na vlastní nebezpečí, a i po případném zaškolení neručím za vaše bezpečí, ani za vady vzniklé na výrobku způsobené vaší činností. Záruka se vztahuje pouze na mnou odvedenou práci.)

 

V komunikaci dávám přednost méně formálnímu a přátelskému přístupu.

Ozvěte se, jsem tu pro Vás.

Těším se na příjemnou spolupráci.