Jmenovka Chlubnovi, ručně vypálená do dubového dřeva.