UDRŽITELNÝ DESIGN

UDRŽITELNÝ DESIGN

Co je to Udržitelný design? Je to pouze trend, který za pár let zase skončí a zůstane jenom v učebnicích historie jako většina ostatních módních výstřelků? Nebo se lidstvo dostalo do fáze, kdy začíná padat do vlastní vykopané jámy a udržitelný design se v módě za pár let stane jedinou zbraní v boji o přežití na téhle planetě? Nejsem žádný věštec ani vizionář, takže můžeme společně jenom hádat.

Udržitelný design nebo také ekodesign je design postavený na etických a ekologických (environmentálně zodpovědných) principech. Zohledňuje všechny fáze životního cyklu výrobku: těžbu surovin, výrobu, balení, distribuci, používání, recyklaci a likvidaci odpadu. Snaží se navrhovat, vyvíjet a vyrábět takové produkty, které kolektivně, ve všech těchto ohledech, snižují dopad na životní prostředí.

Přitom velmi důležité je tam to slovo „snaží se“. Nemyslím to ironicky, ale opravdu realita často pokulhává hodně vzadu za prodejními slogany, moty a původními myšlenkami výrobců. Je to především tím, že ekologie je nová věda a v historii ji lidé nekladli takový důraz jako třeba fyzice, chemii nebo astronomii. A všechny katastrofy a hrozby, které vyplívají z našeho globálního průmyslového společenství začíná objevovat až v momentě, kdy jsme na tom našem průmyslu tak závislí, že už se těžko něco mění. V první řadě je potřeba se zbavit té závislosti, potom půjde měnit všechno mnohem lépe.

Chápu, že ekologie nenabízí takové pokrokové vize jako práci robotů, abychom se do smrti mohli válet s rukama za hlavou a kosmické lodě, které nás vyvezou na krásnou dovolenou k měsíčnímu kráteru. Otázkou ale zůstává, co je pro člověka důležitější.

Pokrok, rychlost našich aut a hukot CNC strojů v našich výrobnách? Nebo je to čerstvý vzduch za úsvitu doprovázený zpěvem ptáčků s výhledem na rozmanitou krajinu, který žádná technika nedokáže zaznamenat realističtěji než samotné lidské tělo.

Častou praxí dnešní doby je, že když se objeví zákazník „ekoterorista“ zaplácne se mu huba nějakou certifikací o EKO materiálech nebo bio produktech, a ostatní okolnosti ovlivňující životní prostředí se zamlží nebo se přímo zakryjí. Je to možná dobrý první krok. Určitě lepší než nic, alespoň to ve společnosti zvedá debatu o ekologii, ale stačí to k tomu, aby se opravdu něco změnilo?

Jít opravdu udržitelným a etickým směrem je pro firmy minimálně stejně náročné, jako pro jednotlivce vedení ekologické zero waste veganské domácnosti. Snadné to není a u obou je každý krok obrovským úspěchem. V tržní ekonomice jde prodejce ruku v ruce se spotřebitelem, jsou to dva rovnocenní partneři.
Nezapomínejte na to!
Jako spotřebitelé nesete v rukou stejnou zodpovědnost jako výrobce. A proto, že spotřebitelů je víc než prodejců, je především na vás ptát se z čeho, odkud, jak, kdo…

Tagy příspěvků